Menu

Min rolle

Som Klient-Centreret terapeut er det mit fokus, at hjælpe mennesker med en i mine øjne meget virksom tilgang til terapi, uden at det skal være tilbageskuende i, hvad der er sket i barndommen etc. Jeg ser det enkelte menneske her og nu, som det menneske det er. Jeg bruger ikke standardiserede vurderinger eller diagnosticering. Jeg mener, at ved at bruge en diagnosticering flytter du fokus fra klientens oplevelse fra, hvad der er rigtigt for denne og over i en tilstand, hvor det er svært at se klienten som et selvstændigt individ med en udviklende opmærksomhed for sit eget liv. Der er en ubalance i magten ved, at jeg er i en position til at stille en diagnose. En uheldig virkning vil være en mulig afhængighed af mig, når jeg har rollen som ekspert samt at diagnosticering af klienter giver en mulig social kontrol i hænderne på de få.

Vores møde

Efter min mening er den største fare en teori kan konfronteres med, stagnation, intolerance over for andre muligheder og en bedre viden i forhold til, at man anser sin metode, som den eneste mulighed i forhold til at udøve terapi. Den sande terapeut ser sin egen andel i at kunne slippe grebet i formler, systemer og teknikker og begive sig ud på en rejse sammen med sin klient, hvor der afdækkes nye verdener med deres egne regler, som ud fra det de indeholder, må udfordres ud fra deres egne regler og præmisser. Jeg tror på muligheden i at møde sin klient i nuet og derved frigøre klientens relationer til en langt bedre harmoni.

Teknik

Jeg bruger teknikker, under terapien, men kun hvis de er fremkommet spontant i sessionen. Jeg mener, at hvis der tilføjes mere specifikke interventionsformer, vil de være til mere skade end til gavn grundet, at antagelsen vil være uforenelig med empatisk forståelse og en her og nu anerkendelse af klientens verden. Jeg mener ikke i den sammenhæng, at empatisk forståelse er en teknik.

Claus Dalton Gawin

 • 1977 Ollerup Gymnastik højskole med extra frit valgte fag: Gymnastik / musik

 • 1979 Svømmelærer fra Vordingborg statsseminarium

 • 1978 - 2010 Professionel træner i Karate, Kickboxing og boksning i egne klubber

 • 1979 1. Dan i Kontakt Karate

 • 1980 Dansk og Svensk Mester i Full Kontakt Karate

 • 1986 4. Dan "Sensei"

 • 2004 Individuel egen terapi fra Psykoterapeut Katrine Kibsgaard

 • 2005 Supervision fra Psykoterapeut Jens Erik D. Jensen

 • 2006 Basisuddannelse i psykoterapi fra Psykoterapeutisk Institut

 • 2006 Terapi og supervisionsgruppe (forår) fra Psykoterapeutisk Institut ved Cand.Pcych. Aut. Ole Ussing

 • 2006 Terapi og supervisionsgruppe (efterår) fra Psykoterapeutisk Institut ved Cand.Pcych. Aut. Ole Ussing

 • 2006 Supervision fra Psykoterapeut Jens Erik D. Jensen

 • 2007 Terapi og supervisionsgruppe (januar til juni) fra Psykoterapeutisk Institut ved Cand.Pcych. Aut. Ole Ussing

 • 2007 Supervision fra Psykoterapeut Jens Erik D. Jensen

 • 2007 Oplevelsesorienteret psykoterapeutisk forløb fra Psykoterapeut Henriette Boysen

 • 2008 Individuel egen terapi fra Cand.Pcych. Aut. Ole Ussing

 • 2008 Sexologisk kursus

 • 2008 Individuel metode undervisning fra Cand.Pcych. Aut. Ole Ussing

 • 2008 Supervision fra Psykoterapeut Jens Erik D. Jensen

 • 2008 Oplevelsesorienteret psykoterapeutisk forløb fra Psykoterapeut Henriette Boysen

 • 2008 Klient-Centreret supervision af psykoterapi fra Dansk Carl Rogers Forum

 • 2009 Individuel empati undervisning i det terapeutiske rum fra Cand.Pcych. Aut. Ole Ussing

 • 2010 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) fra Russ Harris Workshop

 • 2011 Master of Mindful Counseling – MMCou fra Mindfulness Institut

 • 2013 Kunstmaler

Aftaler og terapiforløb

AFLYSNING OG ÆNDRING AF AFTALER

Aflysning skal ske mindst 24 timer før din aftale ellers kræver jeg et gebyr på 250 kr. Det er dit ansvar at vide, hvornår du har en aftale. Jeg anbefaler at du forsøger at overholde de aftaler du laver, da det sikrer en kontinuitet i terapiforløbet.

FORSINKELSER

Hvis du bliver forsinket, send venligst en sms eller ring. Hvis jeg ikke hører fra dig, venter jeg 15 minutter, derefter betragtes aftalen som aflyst.

TERAPIFORLØBET

Jeg anbefaler så vidt muligt, at intervallet mellem aftaler er 1-3 uger og i begyndelsen af forløbet højst 2 uger. For at sikre, at du kan få en tid, er det en god ide at lave 2 eller flere aftaler frem. 

Jeg deltager aktivt i terapien og bruger KLIENT-CENTRERET TERAPI efter Carl Rogers metode.

Terapi kan være hårdt arbejde. Klienten kan opleve modstand og det kan bla. vise sig i ønsket om at udsætte/aflyse aftaler eller som irritation og utilfredshed med terapeuten eller terapien. Jeg anbefaler, at vi er i løbende dialog om hvordan terapien går. Sig endelig til hvis din tilstand eller din problematik forværres. Vi kan tale om hvilken tidsramme (antal sessioner) er realistisk for dig. 

KONTAKT MELLEM AFTALER

Jeg vil ikke kommunikere om dit terapeutiske forløb i telefon, sms eller mail, det må ske i rummet ved vores næste session. Kommunikation omkring praktiske omstændigheder som aftaler, betaling osv. kan ske både i timen og per e-mail eller sms. Andre emner er som regel bedst at tage op under terapitimen. 

FORBRUG/MISBRUG 

Hvis du har et stort forbrug eller aktivt misbrug af alkohol, hash, piller, narko, sex, porno, mad eller andet mens du er i terapi, kan dette modvirke terapiens virkning. Derfor er det vigtigt du informerer mig om evt. misbrug, så vi kan tage højde for dette. Giv også gerne besked om du tager psykofarmaka.

AFSLUTNING

Afslutning på terapien er en vigtig del af forløbet. Derfor anbefaler jeg, at du tager det op i terapien, når du overvejer at afslutte.

Klient information

Jeg ser frem til at arbejde med dig i terapi. Formålet med denne klient information er at give dig en basis information om dine rettigheder som klient og om, hvad du kan forvente dig igennem vores terapisession. Det første jeg vil sige er, at der ikke findes noget, der hedder en typisk terapisession. Du er unik. Og de problemer og udfordringer, du møder i dit liv, er også unikke. Som din terapeut er det min opgave at hjælpe dig til at udtrykke, hvad du tænker, føler og erfarer.
Du bør tænke på mig som en slags kompagnon. Jeg vil støtte dig, når du udforsker dig selv, dine problemer, din livssituation og alle dine personlige erfaringer. Generelt vil jeg ikke give dig ekspert råd eller fortælle dig, hvilke beslutninger du skal tage i dit liv. I stedet vil jeg i lyset af at det er Klient-Centreret Terapi, hjælpe dig med fokus på dine egne tanker og følelser.

Der er to grunde til, at jeg ikke giver ekspert råd til klienter: For det første er du en forskellig person i forhold til mig og derfor skal jeg ikke kunne fortælle, hvad du skal gøre med dit liv. Dine personlige beslutninger er fuldstændig op til dig og jeg stoler og tror på, at du er i stand til at tage ansvarlige beslutninger om dit liv.
For det andet vil jeg ikke give dig råd, fordi det er min erfaring, at klienten tit og ofte gør noget helt andet i forhold til de råd, der er givet. Du vil have mere ud af at følge dine egne råd og afdække, hvad der er godt for dig. Selvom jeg ikke vil give dig råd, indebærer det ikke, at jeg ikke vil udtrykke nogle af mine egne tanker og følelser igennem sessionen. Nogle gange, når jeg har en stærk følelse eller en reaktion til dig, vil jeg fortælle dig, hvad jeg føler og tænker så ærligt, som det er mig muligt. Jeg vil bestræbe mig på kun at udtrykke tanker og følelser, der måtte være hjælpsomme eller rigtige for dig at undersøge.

At være i terapi er ikke altid let og det er aldrig en neutral følelsesmæssig oplevelse. Nogle gange vil du føle dig godt tilpas i terapi, fordi du formår at udtrykke tanker og følelser, der ligger dig på sinde, imens jeg gør mit bedste og søger at lytte og forstå, hvad du erfarer.
Til andre tider vil du finde dig selv i en situation, hvor du har tanker og følelser, der kan være meget hårde og smertefulde. Terapi er ikke en neutral størrelse, for det kræver af dig, at du konfronterer dig med mere komplekse ting end ude i det almindelige liv. Det er virkelig som at undersøge dig selv i et spejl. Selvom spejlet ikke dømmer dig, når du ser ind i det, vil du måske dømme dig selv. Når du udforsker hver en centimeter af dig selv både indvendig og udvendig, vil du føle både smerte og glæde.

Hvis du har spørgsmål eller er bekymret over terapien, har du ret til at spøge på et hvilket som helst tidspunkt. Jeg vil gøre mit bedste for at svare på dine spørgsmål så hurtigt som muligt. Mit udgangspunkt er, at terapi er en excellent mulighed for at opnå en større indsigt i, hvor du er i dit liv, hvad du forventer og hvordan du ønsker at leve det. - Jeg er glad for, at jeg må følge dig på din rejse i selvudvikling .

(Fra min bog: Klient-Centreret Terapi, 2008)

Etik

INTEGITET

Som din terapeut tilstræber jeg at fremme min personlige faglige integritet inden for forskning, undervisning og anvendt psykologi. Dette indebærer, at jeg som terapeut optræder ærligt, upartisk og respektfuldt over for relevante involverede parter. Jeg forsøger at synliggøre og klargøre min egen rolle i de forskellige sammenhænge, jeg arbejder i.

REDELIGHED OG TYDELIGHED

Som terapeut giver jeg korrekte oplysninger om mine kvalifikationer, uddannelse, erfaring, kompetence og faglige tilknytning og benytter udelukkende de erhvervsbetegnelser, som uddannelse giver ret til. Jeg informerer på forhånd om de økonomiske vilkår og mine priser. Jeg vurderer de følger, det kan få for den professionelle relation, hvis jeg modtager gaver eller andre ydelser fra klienten.

ROLLEKONFLIKTER OG UDNYTTELSE

Som terapeut tilstræber jeg mig at være bevidst om mine egne behov, holdninger og vurderinger og om min rolle i relationen. Jeg misbruger ikke min magt og stilling til at udnytte klientens afhængighed og tillid. Som terapeut undgår jeg ikke-faglige relationer til en klient, som kan reducere den professionelle distance og føre til interessekonflikter eller udnyttelse. Jeg er opmærksom på, hvordan intimitet og seksualitet direkte og indirekte kan påvirke relationen mellem terapeut og klient. Terapeuten undgår private og seksuelle relationer til sine klienter. Der må ikke forekomme seksuelle forhold mellem terapeut og klient.

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

Som terapeut respekterer jeg mine klienters ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som jeg erfarer om klienter og andre under udøvelsen at mit terapeutarbejde. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Jeg kan som terapeut i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger og underretter derfor klienten om de begrænsninger i tavshedspligten, der følger af lovgivningen.

Uddraget er fra Nordiske psykologers etiske principper som jeg har som etisk udgangspunkt.