Menu

Klient information

Jeg ser frem til at arbejde med dig i terapi. Formålet med denne klient information er at give dig en basis information om dine rettigheder som klient og om, hvad du kan forvente dig igennem vores terapisession. Det første jeg vil sige er, at der ikke findes noget, der hedder en typisk terapisession. Du er unik. Og de problemer og udfordringer, du møder i dit liv, er også unikke. Som din terapeut er det min opgave at hjælpe dig til at udtrykke, hvad du tænker, føler og erfarer.
Du bør tænke på mig som en slags kompagnon. Jeg vil støtte dig, når du udforsker dig selv, dine problemer, din livssituation og alle dine personlige erfaringer. Generelt vil jeg ikke give dig ekspert råd eller fortælle dig, hvilke beslutninger du skal tage i dit liv. I stedet vil jeg i lyset af at det er Klient-Centreret Terapi, hjælpe dig med fokus på dine egne tanker og følelser.

Der er to grunde til, at jeg ikke giver ekspert råd til klienter: For det første er du en forskellig person i forhold til mig og derfor skal jeg ikke kunne fortælle, hvad du skal gøre med dit liv. Dine personlige beslutninger er fuldstændig op til dig og jeg stoler og tror på, at du er i stand til at tage ansvarlige beslutninger om dit liv.
For det andet vil jeg ikke give dig råd, fordi det er min erfaring, at klienten tit og ofte gør noget helt andet i forhold til de råd, der er givet. Du vil have mere ud af at følge dine egne råd og afdække, hvad der er godt for dig. Selvom jeg ikke vil give dig råd, indebærer det ikke, at jeg ikke vil udtrykke nogle af mine egne tanker og følelser igennem sessionen. Nogle gange, når jeg har en stærk følelse eller en reaktion til dig, vil jeg fortælle dig, hvad jeg føler og tænker så ærligt, som det er mig muligt. Jeg vil bestræbe mig på kun at udtrykke tanker og følelser, der måtte være hjælpsomme eller rigtige for dig at undersøge.

At være i terapi er ikke altid let og det er aldrig en neutral følelsesmæssig oplevelse. Nogle gange vil du føle dig godt tilpas i terapi, fordi du formår at udtrykke tanker og følelser, der ligger dig på sinde, imens jeg gør mit bedste og søger at lytte og forstå, hvad du erfarer.
Til andre tider vil du finde dig selv i en situation, hvor du har tanker og følelser, der kan være meget hårde og smertefulde. Terapi er ikke en neutral størrelse, for det kræver af dig, at du konfronterer dig med mere komplekse ting end ude i det almindelige liv. Det er virkelig som at undersøge dig selv i et spejl. Selvom spejlet ikke dømmer dig, når du ser ind i det, vil du måske dømme dig selv. Når du udforsker hver en centimeter af dig selv både indvendig og udvendig, vil du føle både smerte og glæde.

Hvis du har spørgsmål eller er bekymret over terapien, har du ret til at spøge på et hvilket som helst tidspunkt. Jeg vil gøre mit bedste for at svare på dine spørgsmål så hurtigt som muligt. Mit udgangspunkt er, at terapi er en excellent mulighed for at opnå en større indsigt i, hvor du er i dit liv, hvad du forventer og hvordan du ønsker at leve det. - Jeg er glad for, at jeg må følge dig på din rejse i selvudvikling (Klient-Centreret Terapi, 2008).

Etik

INTEGITET

Som din terapeut tilstræber jeg at fremme min personlige faglige integritet inden for forskning, undervisning og anvendt psykologi. Dette indebærer, at jeg som terapeut optræder ærligt, upartisk og respektfuldt over for relevante involverede parter. Jeg forsøger at synliggøre og klargøre min egen rolle i de forskellige sammenhænge, jeg arbejder i.

REDELIGHED OG TYDELIGHED

Som terapeut giver jeg korrekte oplysninger om mine kvalifikationer, uddannelse, erfaring, kompetence og faglige tilknytning og benytter udelukkende de erhvervsbetegnelser, som uddannelse giver ret til. Jeg informerer på forhånd om de økonomiske vilkår og mine priser. Jeg vurderer de følger, det kan få for den professionelle relation, hvis jeg modtager gaver eller andre ydelser fra klienten.

ROLLEKONFLIKTER OG UDNYTTELSE

Som terapeut tilstræber jeg mig at være bevidst om mine egne behov, holdninger og vurderinger og om min rolle i relationen. Jeg misbruger ikke min magt og stilling til at udnytte klientens afhængighed og tillid. Som terapeut undgår jeg ikke-faglige relationer til en klient, som kan reducere den professionelle distance og føre til interessekonflikter eller udnyttelse. Jeg er opmærksom på, hvordan intimitet og seksualitet direkte og indirekte kan påvirke relationen mellem terapeut og klient. Terapeuten undgår private og seksuelle relationer til sine klienter. Der må ikke forekomme seksuelle forhold mellem terapeut og klient.

FORTROLIGHED OG TAVSHEDSPLIGT

Som terapeut respekterer jeg mine klienters ret til fortrolighed ved at iagttage tavshed om det, som jeg erfarer om klienter og andre under udøvelsen at mit terapeutarbejde. Der gøres en undtagelse fra tavshedspligten, dersom der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Jeg kan som terapeut i henhold til lovgivningen være forpligtet til at videregive oplysninger og underretter derfor klienten om de begrænsninger i tavshedspligten, der følger af lovgivningen.

Uddraget er fra Nordiske psykologers etiske principper som jeg har som etisk udgangspunkt.