Menu

Om Klient-Centreret Terapi

Jeg udkom med bogen KLIENT-CENTRERET TERAPI* efter Carl Rogers metode i 2008. Carl Rogers teori er meget enkel. Hele teorien bygger på en ”kraft i livet”, som han kalder den aktualiserende tendens. Den kan defineres som værende til stede som en motiverende faktor i enhver livsform for at udvikle det fulde potentiale i størst mulig udstrækning.
Rogers tænker ikke her på overlevelse, men tror, at alle væsener stræber efter at gøre det bedste for dem selv i deres eksistens. Hvis de fejler i forsøget, er det ikke på grund af manglende lyst.
I Rogers teori om Klient-Centreret Terapi anså han tre betingelser for at være tilstrækkelige og nødvendige i en terapisession.

  • Kongruens – unikhed, ærlighed med og over for klienten.

  • Respekt – accept, ubetinget positiv anerkendelse af klienten.

  • Empati – evnen til at føle, hvad klienten føler.

Rogers sagde, at disse tre betingelser er nødvendige og tilstrækkelige: ”Hvis terapeuten viser disse tre kvaliteter, vil klienten udvikle sig, også selv om der ikke vises andre specielle teknikker. Hvis terapeuten ikke viser disse tre kvaliteter, vil klientens udvikling være minimal uanset hvor mange ”teknikker”, der er brugt". Undersøgelser har vist, at teknikker ikke hjælper så meget, men at det mere er i forhold til terapeutens personlighed og væremåde, at der skabes en virkning i terapi.

Min bog KLIENT-CENTRERET TERAPI efter Carl Rogers metode er tilgængelig på bibliotekerne og er brugt mange forskellige steder. Bogen kan downloades her gratis. Send en kontakt form for at få dit password til filen.

​*person-centered counseling / Client-Centered Therapy

Uddrag af min bog: Klient-Centreret Terapi

Lykke behøver ikke at være på recept