Menu

Klient-Centreret Terapi

Jeg hedder Claus Dalton Gawin og er individuel- og parterapeut i Klient-Centreret Terapi med 15 års erfaring.

Jeg brænder for den terapeutiske proces i Klient-Centreret Terapi, hvor vi sammen hjælper dig over og igennem dine problemer og benspænd, til et liv i fuld kontakt med dine værdier og det som er vigtigt for dig. 

Du er velkommen hvad end du er trist, deprimeret, stresset, i krise eller bare søger en som mig, at tale med.

Jeg tilbyder individuelterapi og parterapi:

  • Individuelterapi: intensivt kort terapiforløb på 6-10 gange, evt. en gang om ugen.
  • Individuelterapi: dybdegående længerevarende terapiforløb på over 10 gange, evt. hver anden uge.
  • Parterapi: 2-3 gange for at afklare jeres situation, evt. 3-10 gange for dybdegående parterapi. 

Mit grundlag baserer sig på Klient-Centreret Terapi efter Carl Rogers metode.

Valg af terapeut

Det vigtigste skridt er dog at finde en terapeut, du kan stole på. Faktisk spiller det niveau af tillid, som en person har til deres mentale sundhedspleje, den største rolle i, om terapien vil være vellykket eller ej. 

Mennesker med kronisk, alvorlig depression kan have mest gavn af en psykolog, mens mennesker med mild til moderat depression kan have størst gavn af at udvikle et godt forhold til en terapeut baseret på gensidig tillid og derefter tale med dem om, hvilken tilgang der vil være den bedste.

Til den første samtale, er det normalt at være nervøs. Du skal møde en ny terapeut for første gang, for at se om det er et match. Under den første samtalen snakker vi om hvad du gerne vil arbejde på, samt lidt om din baggrund og historie. Allerede denne første time føler du dig forhåbentlig tryg nok til at gerne ville arbejde videre hos mig. Sammen lægger vi en plan for terapien og taler om hvilke emner og problemer der skal arbejdes på. Samtaleterapien er altid tilrettelagt efter dine særlige behov og problemstillinger. Mit udgangspunkt vil dog altid være Klient-Centreret terapi efter Carl Rogers metode.

Om individuelterapi

(Jeg) det er klienten der ved hvad der er hårdt, hvad retningen skal være og hvilke problemer der er afgørende. (Rogers, 1961)

Om parterapi

Ofte er det ikke manglende kærlighed, der er årsagen til en skilsmisse. 
Årsagen kan ofte findes i de skuffelser, der hober sig op i den verbale og nonverbale kommunikation. (Claus Gawin, 2021)