Menu

Samtaleterapi

Jeg er Klient-Centreret terapeut med 15 års erfaring. Mit grundlag er samtaleterapi, der baserer sig på Klient-Centreret Terapi efter Carl Rogers metode. Jeg tilbyder:

  • Individuel samtaleterapi
  • Parterapi

"Par bliver ikke skilt på grund af manglende kærlighed. Par bliver skilt på grund af skuffelser der hober sig op i deres kommunikation".                                                                                     (Citat fra min bog "Håndbog i Klient-Centreret Parterapi")

Valg af terapeut

Det vigtigste skridt er dog at finde en terapeut, du kan stole på. Faktisk spiller det niveau af tillid, som en person har til deres mentale sundhedspleje, den største rolle i, om terapien vil være vellykket eller ej. 

Mennesker med kronisk, alvorlig depression kan have mest gavn af en psykolog, mens mennesker med mild til moderat depression kan have størst gavn af at udvikle et godt forhold til en terapeut baseret på gensidig tillid og derefter tale med dem om, hvilken tilgang der vil være den bedste.

Hvad sker der under den første samtale?

Til den første samtale, er det normalt at være nervøs. Du skal møde en ny terapeut for første gang, for at se om det er et match. Under den første samtalen snakker vi om hvad du gerne vil arbejde på, samt lidt om din baggrund og historie. Allerede denne første time føler du dig forhåbentlig tryg nok til at gerne ville arbejde videre hos mig. Sammen lægger vi en plan for terapien og taler om hvilke emner og problemer der skal arbejdes på. Samtaleterapien er altid tilrettelagt efter dine særlige behov og problemstillinger. Mit udgangspunkt vil dog altid være Klient-Centreret terapi efter Carl Rogers metode.

Inden du bestiller en tid hos mig for at starte i samtaleterapi, kan vi snakke sammen i telefonen. Her kan du få en fornemmelse for hvem jeg er som terapeut, og hvordan jeg kan hjælpe dig.